14 compromisos en 12 mesos : Participació i transparència

Núvol de paraules

Volem que l’Ajuntament sigui transparent i que qualsevol persona pugui conéixer en què es gasten els seus diners, així com l’agenda del càrrecs electes i els criteris per guanyar un concurs públic.

Treballarem per que els Consells de Poble siguin eines per a la participació i fomentarem els consells tranversals per tractar els temes com l’urbanisme, la sanitat o l’educació que afecten a tot el poble.

 

Veure els 14 compromisos

14 compromisos en 12 mesos : Defensa de l’educació i sanitat pública

Núvol de paraules

Una educació pública i de qualitat és bàsica per a progressar com a societat, i és per això que volem potenciar l’oferta educativa pública de l’IES amb cicles de grau mitjà i grau superior.

Hem de recuperar la gestió pública dels CAP de la Roca Centro, La Torreta i Santa Agnès i lluitar contra el seu tancament en base a beneficis econòmics i no socials.

 

Veure els 14 compromisos