És aquesta la gestió que volem ?

No sé si heu vist el video de la inundació de la sala on estan els quadres elèctrics del camp de futbol de La Torreta. Si no ho heu vist, aquí us el penjo per tal que el pogueu veure i després llegir l’article.

Crec que a ningú que hagi passejat per la Roca, La Torreta o Santa Agnès els últims, diguem, 9 anys, li sorprendrà el que surt en el video. Només cal mirar al nostre voltant i veure l’estat i neteja dels carrers i equipaments. El reventón del camp de futbol és una mostra més de la manca d’inversió en manteniment que s’ha vingut produïnt en els últims anys.

El fet que la nostra vila tingui tres nuclis ha fet que es dupliquin i tripliquin els equipaments com els camps de futbol, piscines, centres culturals o casals de gent gran. I disposar d’un equipament no és només fer-lo : s’ha de mantenir. Mantenir implica personal, equipament, neteja i aigua i llum com a mínim. I al final, el mateniment es tradueix en diners que surten dels nostres impostos.

En els últims anys hi ha hagut una falta de manteniment evident que ha portat a la degradació del nostre municipi. Les causes i excuses son moltes : la crisi, el desinterès, l’apatia, el passotisme, etc. EL fet que hi hagués un alcalde nou podria haver fet que això canviés, però un pacte amb qui ha estat responsable d’aquesta política de falta de manteniment, no feia preveure canvis. I després de quedar-se sols al govern, tampoc ha canviat gaire la cosa. S’està governant a base de donar aspirines sense parar-se a diagnosticar el que té el pacient i això no ens porta pel bon camí.

Moltes vegades tinc la sensació que estem tan a prop de l’arbre per no podem veure el bosc.

PS. No entenc gaire d’aquestes coses, però, sóc l’únic que li sembla una mica perillòs que les canalitzacions de l’aigua i el quadre elèctric estiguin a la mateixa sala?

Salut i República.

 

Nuestra opinión sobre la ruptura del equipo de gobierno en VOTV

Aquí tenéis la intervención de Andrés Hidalgo -de los dos concejales que tenemos, el menos feo- en VOTV hacia el minuto 3:09. Damos nuestra opinión sobre lo acontecido en el equipo de gobierno y la postura que vamos a mantener.

Como casi seguro que no vais a poder ver el contenido porque la web de VOTV no tiene no se qué del SSL (eso dice el entendido), podéis ver el video en http://votv.xiptv.cat/embed/267951

Ple ordinari de novembre

Ajuntament de La Roca del Vallès

L’Alcalde ha convocat pel dijous 26 de novembre el ple ordinari corresponent. Com sempre, la sessió s’inciarà a les 20:00 a la sala de plens de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. L’ordre del dia serà el següent :

A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació des esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària de 24 de setembre de 2015 i el de de la sessió plenària extraordinària de 22 d’octubre de 2015.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1. Aprovació de la xifra de població del padró d’habitants del municipi de la Roca del Vallès a data 1 de gener de 2015.
B-2. Sol·licitud al consorci AOC d’alta del servei de portal de transparència.

Àrea de Serveis Econòmics
B-3 Aprovació de l’anul·lació dels drets reconeguts nets (coneguts comptablement, com ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, amb una antiguitat superior als quatre anys.
B-4 Aprovació de l’anul·lació de les obligacions reconegudes netes (conegudes comptablement, com ABO’s) que provenen d’exercicis tancats, amb una antiguitat superior als quatre anys.
B-5 Proposició d’acord de l’actualització de la delegació de funcions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Àrea de Serveis Personals
B-6 Ratificació de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es va acordar nomenar els representants de l’Ajuntament a la Comissió de Seguiment del contracte de gestió i explotació de l’escola Municipal de Música.
B-7 Aprovació de la modificació del contracte de gestió indirecta de l’explotació de l’escola bressol de la Torreta.
B-8 Aprovació de la modificació del contracte del servei públic d’escola bressol de “Les Orenetes”

Mocions
B-9 Moció presentada pel grup municipal socialista sobre el dia internacional contra la violència de gènere.
B-10 Moció del grup municipal socialista de suport a la creació de la prestació <<garantia +55>>, impulsada per la UGT de Catalunya.
B-11 Adhesió a la moció de suport a les persones afectades pels acomiadaments de l’empresa Sati Fabrics de la Garriga.

C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de la resolució 1082/2015, mitjançant la qual s’aprova la composició de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
C-2 Dació de compte de la resolució 1083/2015, mitjançant la qual s‘aprova la composició de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança electrònica.
C-3 Dació de compte de la resolució 1231/2015, mitjançant la qual s‘aprova que les persones que ocupen determinats llocs de treball de l’Ajuntament de la Roca assumeixin les funcions de màxima responsabilitat administrativa de les diverses àrees.
C-4 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al període 2015-3T.
C-5 Resolucions d’alcaldia
C-6 Informacions d’alcaldia
C-7 Precs i preguntes

Salut i República

 

 

Tot compta

Ajuntament de La Roca del Vallès

En aquest article pretenc exposar una situació que m’he trobat i que il·lustra perfectament aquesta percepció que té la gent de que des de l’administració es malgasten diners, els diners de totes i tots.

No cal dir que vivim en l’època digital, del 2.0, dels mòbils, la connexió permanent i el CORREU ELECTRÒNIC. Doncs sembla que l’administració del nostre poble no s’ha assabentat. Uns dies abans del ple de constitució de l’Ajuntament, la guàrdia urbana es va presentar a casa per portar-me l’ordre del dia. La vaig agafar.

Unes setmanes després una funcionària va trucar al meu timbre per deixar-me una documentació. Amablement la vaig agafar i li vaig dir que m’enviessin la documentació per correu electrònic. Després del ple, en Dani i jo vam insistir a qui ens remetia la informació, que ho voliem en format digital.

Un altre dia, la mateixa funcionària va tornar a trucar a la meva porta per portar-me documentació de nou. Vaig refusar recollir-la i li vaig explicar que volia que me la trametessin per correu electrònic. I a l’estona, tenia un correu electrònic amb la documentació.

Fa alguna setmana va aparéixer a la meva bústia un avís municipal per tal d’anar a recollir alguna cosa a l’Ajuntament, el qual vaig ignorar perquè ja sabia què era.

Com que no vaig anar a recollir-lo a l’Ajuntament, me l’envien com a carta certificada. Fa un parell de dies rebo un avís de Correos indicant-me que tinc una carta certificada. Gràcies a la inintel·ligible caligrafia del carter vaig ser incapaç d’entendre qui era el remitent. Doncs sí, era l’Ajuntament que em remetia una resolució d’Alcaldia, i a més, amb faltes d’ortografia.

Com explicava a l’inici de l’article, estem en l’era digital i no acabo d’entendre perquè l’Ajuntament continua amb la idea de que tot s’ha de fer en paper, quan la majoria de coses es solucionen amb un correu electrònic.

Quant ens costa l’anacronisme de treballar en paper ? En el meu cas, no només es tracta d’un segell. Els costos amagats de fer-me arribar una comunicació, a part del temps de la persona que ha redactat el document, poden ser :

 • El paper de la impressora.
 • La tinta de la impressora.
 • El temps de la persona que ha signat el document, que no és la mateixa que l’ha escrit.
 • El temps invertit per la la funcionària que ha vingut fins a La Torreta a portar-me la primera vegada el document.
 • El kilometratge, benzina i emissions a l’atmosfera del cotxe que ha utilitzat la funcionària per portar el document.
 • El sobre i el segell.
 • L’acuse de rebut i la certificació de la carta.
 • Portar el sobre a Correos.

A part, el temps i recursos que jo he hagut d’invertit en anar a recollir la carta. Tot hagués estat molt més ràpid, eficient i eficaç si haguessin enviat el document per correu electrònic.

Soc incapaç de posar números a tots els costos que he detallat, però aquest procediment (o part d’ell) estic segur que es repeteix moltíssimes vegades al llarg de l’any. Si busquem eficiència i eficàcia, pot ser hauriem de replantejar-nos molts dels processos i estalviar en coses redundants. Els cèntims que es podrien (que podiem, nosaltres com a poble) haver estalviat si m’haguessin enviat el document per correu electrònic podrien haver servit per qualsevol altre cosa.

El més curiós de tot és que, tot i que en el grup municipal d’ICV som dos persones, només es prenen la molèstia de fer-ho amb mí. Dani queda al marge de tot aquest procediment. Desconec si a la resta de grups els passa una situació semblant.

I ja per acabar, una reflexió : Cada dia milers d’organitzacions treballen i s’organitzen utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. I algunes, amb plantilles molt grans i que gestionen més pressupost que el nostre Ajuntament. No entenc com encara, per al funcionament intern (del funcionament de cara a la ciutadania en podem parlar un altre dia), s’utilitza el paper com a base.

Salut i República.

Els sous per al mandat 2015-2019

Ajuntament de La Roca del Vallès

Aquí teniu la relació dels sous que s’han aprovat en el ple d’aquesta nit :

Equip de govern (Euros bruts anuals).

Albert Gil Alcalde. 43.087,18
Rafael Ros Primer tinent d’Alcaldia i regidor d’urbanisme, habitatge, planejament, obres municipals, plans i projectes i medi ambient. 39.249,21
Jordi Fortí Segon tinent d’Alcaldia. Regidor d’obres i serveis, seguretat ciutadana i mobilitat. 23.114,30
Manel Álvarez Tercer tinent d’alcaldia. Regidor d’hisenda i serveis econòmics, millora de qualitat, millora continua i noves tecnologies. 23.114,30
Esther Laso Quarta tinenta d’alcaldia i regidora de serveis socials, gent gran i sanitat. 7.487,90
Roser Moreno Regidora d’educació, joventut, esport escolar i base. 7.487,90
Xavier del Villar Regidor de participació, comunicació, imatge, transparència i cultura. 7.487,90
Maria Carmen Díaz Cinquena tintenta d’alcaldia i regidora de salut pública. 7.487,90
Marta Pujol Regidora de promoció econòmica, turisme, consum i comerç. 7.487,90

Oposició

Cada regidor que no sigui membre de l’equip de govern rebrà una indemnització de 125 € per assistència a ple.

Grups municipals

 • 125 € pel grup.
 • 125 € per cada regidor que tingui el grup.

Reflexió

Només un parell de reflexions així en ràpid :

 • Em sorprèn que no hi hagi cap dona al nucli dur de l’equip de govern, que són els que tenen una dedicació més alta i un sou més alt.
 • Dels que manaran a l’Ajuntament, fixeu-vos que repeteixen tres dels que hi havia en el passat mandat. Si el poble ha castigat l’anterior govern, si més no, sorpren que dels que més cobraran aquest mandat, 3 han format part de l’anterior equip de govern. Més clar, per si no és prou entenedor : l’únic nou dels que manaran serà l’Albert Gil.

Salut i República!

El Sr. Ros y la maldita hemeroteca

Ajuntament de La Roca del Vallès

Apreciado Sr. Ros, gracias por perder su tiempo y por molestarse en contestar un escrito que únicamente reproduce, sin cortes ni manipulación, un escrito del grupo de CiU. Pero es necesario unas pequeñas matizaciones:

 1. Tiene razón nos ha pillado, somos el único grupo político de la Roca del Vallès que ha hecho renacer una página web, nadie más lo ha hecho. !Nos ha pillado! Es usted demasiado listo para nosotros.
 2. Parece que utiliza el calificativo de comunista como despectivo, pues lo siento. para mí es un honor y un orgullo decir que soy comunista. Pero una puntualización ICV está adscrita al grupo verde europeo y en su seno conviven diversas ideologías. Usted está anticuado : actualmente la derecha para menospreciar a la izquierda nos tilda de bolivarianos, chavistas, populistas, etc.
 3. En su larga respuesta, por cierto muy detallada, parece usted olvidar que ocupa la Alcaldía del municipio desde junio de 2007 y por lo tanto lo ocurrido, bueno o malo, desde ese momento estará en su debe o haber como político. Siempre parece que usted añora sus tiempos de oposición donde bastaba con una critica y nada más.
 4. También nos pilla Usted en el tema de que no nos interesan las personas. Somos los culpables: las aceras en mal estado, que no exista un nuevo casal d’avis en la Roca centro, el mal funcionamiento de la sanidad del pueblo, etc.

No nos queremos alargar más Sr Ros. Un equipo de gobierno lo es desde el día de la toma de posesión hasta las nuevas elecciones y ustedes parecen que se han despertado para el municipio en marzo de 2015.

Salud y Republica
Dani Martín
Concejal de ICV y militante del comunista del PSUC

PD: Por cierto hoy, 20 de mayo de 2015, me he enterado que están asfaltando las calles de la urbanización de San Carles.

Qué gran honor: Nos lee el Sr. Alcalde

Ajuntament de La Roca del Vallès

Nos honra que en sus momentos de procrastinación el Sr. Alcalde de La Roca nos lea y dedique unos minutos (desconocemos si esos minutos han sido pagados con nuestros impuestos o no) para contestarnos. Por el tono intuimos algo más que inquietud y nos parece una huida hacia adelante y éso es que algo debemos estar haciedo bien.

Mantégase pegados a sus pantallas, que la respuesta no tardará en llegar.

Navegant per internet he trobat, a la revifada pàgina dels nostres amics i companys comunistes (ICV – Crónicas desde Siberia) (deu ser una revifada electoralista), la reproducció d’un escrit nostre (CiU La Roca) de l’any 2007, que us deixo més avall.

Rellegint-el de seguida he pensat “quànta raó teníem” i “què bé que ens va quedar”

Aquelles obres “electoralistes” de l’any 2007 em van obligar a contractar un crèdit de 3.250.000 € al juliol de 2007 per poder pagar-les, quan tan sols portava un mes com alcalde. (forat econòmic que varem trobar del govern PSC-ICV))

Després va venir la sentència del pavelló, l’any 2011, que ens va obligar a pagar 2.600.000 € de més, a afegir als molts diners que ja paguem pel pavelló.

Quina és ara la gran diferència?

1.- Les obres del carrer Catalunya s’han treballat durant 7 anys, i tenen tota la dotació econòmica amb diners provinents de la Diputació. Executar-les ha estat un exercici de coherència política i culminar el treball fet durant tot aquest temps. Es van començar a executar un cop obert al trànsit el carrer Sant Sadurní.

2.- El Pressupost de 2015 és el primer pressupost en 3 anys en el què hem pogut consignar inversions, després de sortir del pla d’ajust a què ens va obligar la sentència del pavelló. El Pressupost 2015 va entrar en vigor al mes de març i hem començat a aplicar-lo. Disposa de dotació econòmica provinent del romanent de tresoreria positiu de l’any 2014, sense haver d’endeutar l’ajuntament. Té consignades inversions a executar durant tot l’any 2015. Si el nostre grup no pogués governar, qui governi es trobarà tota la feina feta i diners en caixa.

Conclusions: Als companys i amics comunistes no els agrada que es millorin les condicions de vida de les persones.

Aquí la reproducció del nostre article de l’any 2007:

Obres electoralistes

A qualsevol ciutadà/ana li crida l’atenció i el sorprèn que just l’any anterior a les properes eleccions municipals es comencin obres arreu del municipi, algunes d’elles necessàries, d’altres ni tan sols això.

Quan les remodelacions urbanes són fonamentals i imprescindibles per articular la vida social del municipi no cal esperar el darrer any per dur a terme les actuacions. Quan la construcció d’equipaments és imprescindible per dotar la nostra comunitat dels espais on desenvolupar activitats culturals, socials o esportives no cal esperar el darrer any, ans al contrari: com abans en podem gaudir, millor!

Als ciutadans també ens crida l’atenció el desequilibri en volum d’obres entre pobles: mentre que a Santa Agnès no s’ha programat cap equipament ni cap espai públic en tot el mandat, s’aprofita ara el període preelectoral per posar la primera pedra d’un Centre Mèdic llargament reivindicat (un altre edifici públic sense aparcament), i es vol fer la remodelació de l’horta de la rectoria vella, un espai que per la seva qualitat ambiental i paisatgística seria millor no tocar.

La Torreta —que ha restat abandonada durant tot el mandat— veu ara com s’imposa el sentit comú i el carrer València torna al seu sentit natural de circulació, la correcció d’una imposició anterior que mai s’hauria d’haver produït. A la Torreta s’ha programat una única obra, la remodelació completa de la plaça de Valldoriolf, un espai públic cèntric i molt freqüentat, símbol dels primers espais públics aconseguits des de la recuperació de la democràcia. Quant a la Torreta i a tot el municipi, els ciutadans encara ens preguntem: per a qui era el parc que es va fer a l’altre costat de la carretera? Just abans de les darreres eleccions municipals, ara la pregunta esdevé dubte: abans de tocar espais que ja funcionen amb inversions milionàries, no hi ha altres prioritats més elementals?

A la Roca Centre la profusió d’obres provoca una situació de caos. Dues places dures que seguiran travessades per dues carreteres. Aquí les preguntes dels ciutadans perplexos s’acumulen: calia tocar espais que ja funcionaven com la plaça de l’Ajuntament? Calia destrossar espais d’una qualitat ambiental notable com l’antic Casal d’Avis, demolint les tanques de forja que protegien d’aquesta carretera tan perillosa? Calia perdre bona part de la vegetació existent? I les voreres del carrer Catalunya? Anys i panys malmeses, per què ara, dotze anys després? Per què així, generant una barrera vegetal, amb una tanca vegetal que provoca greus situacions d’inseguretat viària? A qui se li ha ocorregut? Per què ningú ha consultat els veïns? Per què ningú ha consultat les altres forces polítiques?

Per què no es treballa primer per eliminar la carretera, veritable tara i barrera que dificulta poder articular la vida social i urbana del municipi?

Queden dos edificis programats des de l’any 1996. El Centre Cultural, un altre edifici públic sense aparcament, poc accessible, tancat i hermètic. És potser el símbol que pretén amagar la cultura com ha fet sempre aquest equip de govern?

I el pavelló poliesportiu? Un altre edifici sense aparcament, necessitat bàsica en aquest tipus d’equipaments. Dues obres programades fa més de deu anys i que ni tan sols s’hauran finalitzat per tallar les cintes. L’actual equip de govern pretén justificar aquests retards per dir que no són obres electoralistes. No s’ha fet prou mal ja en els darrers dotze anys?

La Roca necessita un canvi!!! No un recanvi.

 

 Dani Martín.

Maldita hemeroteca

Ajuntament de La Roca del Vallès

Tiempo de elecciones y ya se sabe, empieza el electoralismo. Varias personas se nos han acercado para mostrar su indignación con el Ayuntamiento por mantenerlos en el olvido durante estos 4 años y querer solucionar todos sus problemas en las últimas semanas debido a las elecciones. Y todo aderezado con un par de tuits (que encontraréis al final del artículo) que han acabado por encender los ánimos de entre otros, de un grupo de gente en el foro de Facebook llamado Afectados por el vandalismo en La Roca del Vallès y sus municipios.

Revisando la hemeroteca, hemos encontrado este artículo de Marzo de 2007, cuando CiU estaba en la oposición y que criticaba lo que ahora hacen ellos. Podéis descargar el original en la página del Ayuntamiento o haciendo clic aquí.

Obres electoralistes

A qualsevol ciutadà/ana li crida l’atenció i el sorprèn que just l’any anterior a les properes eleccions municipals es comencin obres arreu del municipi, algunes d’elles necessàries, d’altres ni tan sols això.

Quan les remodelacions urbanes són fonamentals i imprescindibles per articular la vida social del municipi no cal esperar el darrer any per dur a terme les actuacions. Quan la construcció d’equipaments és imprescindible per dotar  la nostra comunitat dels espais on desenvolupar activitats culturals, socials o esportives no cal esperar el darrer any, ans al contrari: com abans en podem gaudir, millor!

Als ciutadans també ens crida l’atenció  el desequilibri en volum d’obres entre pobles: mentre que a Santa Agnès no s’ha programat cap equipament ni cap espai públic en tot el mandat, s’aprofita ara el període preelectoral per posar la primera pedra d’un Centre Mèdic llargament reivindicat (un altre edifici públic  sense aparcament), i es vol fer la remodelació de l’horta de la rectoria vella, un espai que per la seva qualitat ambiental i paisatgística seria millor no tocar.

La Torreta —que ha restat abandonada durant tot el mandat— veu ara com s’imposa el sentit comú i el carrer València torna al seu sentit natural de circulació, la correcció d’una imposició anterior que mai s’hauria d’haver produït. A la Torreta s’ha programat una única obra, la remodelació completa de la plaça de Valldoriolf, un espai públic cèntric i molt freqüentat, símbol dels primers espais públics aconseguits des de la recuperació de la democràcia. Quant a la Torreta i a tot el municipi, els ciutadans encara ens preguntem: per a qui era el parc que es va fer a l’altre costat de la carretera? Just abans de les darreres eleccions municipals, ara la pregunta esdevé dubte: abans de tocar espais que ja funcionen amb inversions milionàries, no hi ha altres prioritats més elementals?

A la Roca Centre la profusió d’obres provoca una situació de caos. Dues places dures que seguiran travessades per dues carreteres. Aquí les preguntes dels ciutadans perplexos s’acumulen: calia tocar espais que ja funcionaven com la plaça de l’Ajuntament? Calia destrossar espais d’una qualitat ambiental notable com l’antic Casal d’Avis, demolint les tanques de  forja que protegien d’aquesta carretera tan perillosa? Calia perdre bona part de la vegetació existent? I les voreres del carrer Catalunya? Anys i panys malmeses, per què ara, dotze anys després? Per què així, generant una barrera vegetal, amb una tanca vegetal que provoca greus situacions d’inseguretat viària? A qui se li ha ocorregut? Per què ningú ha consultat els veïns? Per què ningú ha consultat les altres forces polítiques?

Per què no es treballa primer per eliminar la carretera, veritable tara i barrera que dificulta poder articular la vida social i urbana del municipi?

Queden dos edificis programats des de l’any 1996. El Centre Cultural, un altre edifici públic sense aparcament, poc accessible, tancat i hermètic. És potser el símbol que pretén amagar la cultura com ha fet sempre aquest equip de govern?

I el pavelló poliesportiu? Un altre edifici sense aparcament, necessitatbàsica en aquest tipus d’equipaments. Dues obres programades fa més de deu anys i que ni tan sols s’hauran finalitzat per tallar les cintes. L’actual equip de govern pretén justificar aquests retards per dir que no són obres electoralistes. No s’ha fet prou mal ja en els darrers dotze anys?

La Roca  necessita un canvi!!! No un recanvi.

La verdad es que no tiene desperdicio…

Bonus track

Tuit Asfaltat Carrer Catalunya

 

Tuit obertura del carrer Catalunya Tuit cotxe policia localSalud y República