Ple ordinari dijous 30 de juliol de 2015

Ajuntament de La Roca del Vallès

Amb el caloret, se’ns pasava publicar l’ordre del dia del ple ordinari del mes de juliol. Serà avui dijous 30 de juliol a les 20:00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament.

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el 13 de juliol de 2015

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B-1 Aprovació de la creació de la comissió d’estudi per a la redacció del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
B-2 Aprovació de la creació de la comissió d’estudi per a la redacció de l’ordenança d’administració electrònica.
B-3. Aprovació dels dies de festes locals de La Roca del Vallès per a l’any 2016.
B-4 Establir un calendari d’organització per a les juntes de govern i els plens de l’any 2015.

Àrea de Serveis Econòmics

B-5. Aprovació del compte general de l’exercici 2014 de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
B-6 Renovació dels representants dels municipi inclosos en l’àmbit del consell territorial de la propietat immobiliària de Barcelona-província, la població del qual sigui igual o inferior a 20.000 habitants.

Mocions

B-7 Moció presentada per ERC i CIU sobre la col·locació d’estelades a diferents punts cabdals del municipi.
B-8 Moció per a l’adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica presentada pel grup municipal socialista al Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el compliment dels indicadors de morositat del període 2015-1T.
C-2 Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el compliment dels indicadors de morositat del període 2015-2T.
C-3 Dació de compte del decret de modificació, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, corresponent a la liquidació del Pressupost General de l’any 2014.
C-4 Dació de compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de personal.
C-5 Resolucions d’alcaldia.
C-6 Informacions d’alcaldia.
C-7 Precs i preguntes.

Com podreu veure, torna a ple la moció de la bandera per treure-la endavant. Estarem expectants del vot de la regidora de CiU de La Torreta, que no va el jurament de suport al govern sortint el #27S per tal de fer una Declaració Unilateral d’Independència.

Salut i República.

Els sous per al mandat 2015-2019

Ajuntament de La Roca del Vallès

Aquí teniu la relació dels sous que s’han aprovat en el ple d’aquesta nit :

Equip de govern (Euros bruts anuals).

Albert Gil Alcalde. 43.087,18
Rafael Ros Primer tinent d’Alcaldia i regidor d’urbanisme, habitatge, planejament, obres municipals, plans i projectes i medi ambient. 39.249,21
Jordi Fortí Segon tinent d’Alcaldia. Regidor d’obres i serveis, seguretat ciutadana i mobilitat. 23.114,30
Manel Álvarez Tercer tinent d’alcaldia. Regidor d’hisenda i serveis econòmics, millora de qualitat, millora continua i noves tecnologies. 23.114,30
Esther Laso Quarta tinenta d’alcaldia i regidora de serveis socials, gent gran i sanitat. 7.487,90
Roser Moreno Regidora d’educació, joventut, esport escolar i base. 7.487,90
Xavier del Villar Regidor de participació, comunicació, imatge, transparència i cultura. 7.487,90
Maria Carmen Díaz Cinquena tintenta d’alcaldia i regidora de salut pública. 7.487,90
Marta Pujol Regidora de promoció econòmica, turisme, consum i comerç. 7.487,90

Oposició

Cada regidor que no sigui membre de l’equip de govern rebrà una indemnització de 125 € per assistència a ple.

Grups municipals

  • 125 € pel grup.
  • 125 € per cada regidor que tingui el grup.

Reflexió

Només un parell de reflexions així en ràpid :

  • Em sorprèn que no hi hagi cap dona al nucli dur de l’equip de govern, que són els que tenen una dedicació més alta i un sou més alt.
  • Dels que manaran a l’Ajuntament, fixeu-vos que repeteixen tres dels que hi havia en el passat mandat. Si el poble ha castigat l’anterior govern, si més no, sorpren que dels que més cobraran aquest mandat, 3 han format part de l’anterior equip de govern. Més clar, per si no és prou entenedor : l’únic nou dels que manaran serà l’Albert Gil.

Salut i República!

Ple del cartipàs

Ajuntament de La Roca del Vallès

Ja tenim la aquí la convocatòria del ple del cartipàs municipal (com s’organitza l’Ajuntament i qui cobra) per al dilluns 13 de Juliol a les 20:00. Apurant al màxim. Serà que no s’han posat d’acord?

Us enganxem també l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’acta de la sessió de constitució de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015.

B) Assumptes en matèria d’organització

B.1. Constitució del grups polítics municipals.

B.2. Periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de les juntes de govern local.

B.3. Dació de compte de la resolució per la qual es distribueix els regidors en la mesa del ple.

B.4. Dació de compte per la qual es nomena als tinents d’alcalde.

B.5. Dació de compte de les delegacions de l’alcaldia als regidors dels corporació.

B.6. Dació de compte de la resolució d’alcaldia en què es constitueix la junta de govern local.

B.7. Creació de la comissió informativa general, de la comissió especial de comptes, de la comissió informativa especial de territori i planificació urbanística, de la comissió informativa especial d’organització interna i participació ciutadana i de la comissió tècnica municipal de patrimoni.

B.8. Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups polítics municipals.

B.9. Nomenament de representants de l’ajuntament en els òrgans col·legiats.

Salut i República.